Dereli

Yaylaları ve fındığı ile ünlü bir Karadeniz ilçesi; Dereli…

Yaylaları ve fındığı ile ünlü bir Karadeniz ilçesi; Dereli…

Giresun'un ilçelerinden biri olan Dereli, şehrin güneyinde, Şebinkarahisar yolunun 32. km'sinde, Aksu Vadisi üzerinde bulunuyor. 1926 yılında nahiye, 1 Nisan 1958 yılında ise ilçe olan Dereli, daha öncesinde aynı yerde birkaç ev ile Türk ve Rum esnafın dükkanının yer aldığı Dölçukuru isminde bir köymüş. Bu köy, 1500'lü yıllara dek uzanan bir tarihi geçmişe sahip. Dölçukuru, Yar Ali Bey adında bir Türkmen beyinin tımarıymış ve bu kişi 400 has akçe vergi ödüyormuş.

Dereli'nin tarihi, Giresun açısından da oldukça önemli. Her ne kadar Giresun 1937 yılında fethedilip Türklerin yerleştirildiği bir şehir olsa da, Dereli'de bundan çok çok öncesinde Türk nüfusu bulunuyormuş zaten. Kuşluhan ve Zırlıhan köyleri üzerinden gelen Oğuz Türkmen boyları, Dereli'nin güneyine yerleşmişler. Bu olay Selçuklu dönemine rastlıyor hatta.

Günümüzde ise Dereli'de herhangi bir fabrika ve üretim tesisi yer almıyor. Sadece yeni bir hidroelektrik santrali kuruluyor. Nüfusu ise gurbetçi halktan oluşuyor. Fındık, Dereli'nin en önemli tarımı ürünü. İlçenin bazı köyleri orman köyü ve orman köylüsünü kalkındırma amaçlı kooperatifler de yer alıyor Dereli'de. Tüm bunların yanı sıra büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile tatlı su balıkçılığının da önemli bir yeri var Dereli'de. Dereli, organik tarıma çok elverişli olmasına rağmen, nüfusun sürekli göç vermesi dolayısıyla pek uygulanamıyor.

Dereli, ülkemizin en önemli doğa ve yayla turizm bölgelerinden biri. Doğu Karadeniz'in en önemli yaylaları olan Kümbet Yaylası ve Bektaş Yaylası burada bulunuyor. Yaz aylarında bu yaylalarda yayla şenlikleri düzenleniyor. Dereli'deki en önemli tarihi eserler ise; Giresun Meryem Ana Manastırı, Kuşluhan Kalesi, kemer köprüler, tekkeler ve ocak yerleri.

İlk görüşü siz yazın

Şu ana kadar bir tavsiye yazılmamış.

İlk tavsiyeyi yazmak ister misiniz?

Görüşlerinizi Yazın

Popüler Dereli Mekanları